1.      Bu yarışma Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından MPİ’nin 06.07.2021 tarihli ve E-24951361-255.05.02-5729 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2.      08.07.2021(saat:00.01)-31.07.2021(saat:18:00) tarihleri arasında Türkiye genelinde, www.instagram.com (ücretsiz) internet sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak fuzulev ve Fuzuloto hesaplarını takip edip, yarışma videosunu beğenen ve videonun altına 2 arkadaşını etiketleyerek bu yazdan beklentilerini yorum olarak yaratıcı şekilde yazan kullanıcılar yarışmaya katılacaklardır.

3.      Kullanıcıların yarışmaya katılabilmeleri için hesaplarının gizli olmaması gerekmektedir.

4.      Paylaşımlar yaratıcılık, farklılık, konuya uygunluk, dil-anlatım kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek ve 1 Kişiye Iphone 12 64 gb , 1 Kişiye Xiaomi Robot Süpürge, 1 Kişiye Dyson v11 Absolute Extra, 1 Kişiye Monster Gaming Laptop Abra A5 V16 5.2, 1 Kişiye Apple Smart Watch, 1 Kişiye Apple Airpods, 1 Kişiye Salcano Bisiklet Tec Master 26, 3 Kişiye 500 TL Değerinde Mediamarkt Hediye Çeki verilecektir. Katılımcılar hediyelerini nakit karşılığı olarak talep edemez, haklarını devredemez ve satamaz.

5.      Yarışma sonuçları 06.08.2021 tarihinde fuzulev ve Fuzuloto Instagram hesaplarında yayınlanacaktır.

6.      Ödül kazanan kişilerin, mutlaka iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde en geç 21.08.2021 tarihine kadar fuzulev ve Fuzuloto Instagram DM (Direct Mesaj) yoluyla iletilmelidir. Aksi takdirde hakkını kaybeder.

7.      Yarışmaya katılan katılımcılar, kendileri ile iletişim bilgileri kullanılarak iletişime geçilmesini peşinen kabul etmiş sayılır.

8.      İkramiye, kazanan kişinin belirttiği adresine 15.09.2021 tarihine kadar kargo ile gönderilecek olup iletişim bilgilerinin eksik ya da hatalı olmasından veya adreslerinde bulunamamalarından dolayı ikramiyelerini teslim alamaması halinde Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

9.      Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

10.  U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti., Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen yarışmaya katılamayacaklardır, katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.

11.  Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

12.  İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülük ve harcamalar talihliler tarafından ödenir.

13.  Başvuru sahipleri, yarışmaya katılmakla ve önceden belirlenmiş hediyelere hak kazanmakla, katılım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

14.  Başvuru sahipleri, kampanya boyunca her katılımları sırasında, kampanyanın güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle (https://www.fuzulev.com/guncel-kampanyalar ve https://www.fuzuloto.com/guncel-kampanyalar ) sayfasında yer alan katılım koşulları bölümünü düzenli olarak takip ediniz.

15.  Katılımlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

16.  Paylaşımlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.

17.  Paylaşımlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.

18.  Katılımcılar yarışmaya katılmakla Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar.

19.  Katılımcılar paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, verilerin işlenmesi ile başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yürürlükte olan ve/veya olacak tüm mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.

20.  Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, paylaşımı yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve kampanyayı düzenleyen ajansın ve kampanya sahibi firmanın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.

21.  Katılımcılar, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikri Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır.

22.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yarışmaya katılanlar Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin iş bu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Yarışma Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından yapılacaktır.

23.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.

24.  Yarışma neticesinde belirlenecek kazanan katılımcılar, isimlerinin İçim sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak olan içeriklerde açıklanmasını kabul etmiş olur.

25.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yarışma Katılım Koşulları’na uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

26.  Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. her türlü kayıtları esas alınacaktır.

27.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. katılım koşullarında değişiklik yapma, yarışmayı sonlandırma ve durdurma hakkına sahiptir.1.      Bu yarışma Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından MPİ’nin 06.07.2021 tarihli ve E-24951361-255.05.02-5729 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.


2.      16.07.2021(saat:00.01)-31.07.2021(saat:18:00) tarihleri arasında Türkiye genelinde, www.instagram.com (ücretsiz) internet sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak fuzulev ve Fuzuloto hesaplarını takip edip, yarışma videosunu beğenen ve videonun altına 2 arkadaşını etiketleyerek bu yazdan beklentilerini yorum olarak yaratıcı şekilde yazan kullanıcılar yarışmaya katılacaklardır.

3.      Kullanıcıların yarışmaya katılabilmeleri için hesaplarının gizli olmaması gerekmektedir.

4.      Paylaşımlar yaratıcılık, farklılık, konuya uygunluk, dil-anlatım kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek ve 1 Kişiye Iphone 12 64 gb , 1 Kişiye Xiaomi Robot Süpürge, 1 Kişiye Dyson v11 Absolute Extra, 1 Kişiye Monster Gaming Laptop Abra A5 V16 5.2, 1 Kişiye Apple Smart Watch, 1 Kişiye Apple Airpods, 1 Kişiye Salcano Bisiklet Tec Master 26, 3 Kişiye 500 TL Değerinde Mediamarkt Hediye Çeki verilecektir. Katılımcılar hediyelerini nakit karşılığı olarak talep edemez, haklarını devredemez ve satamaz.

5.      Yarışma sonuçları 06.08.2021 tarihinde fuzulev ve Fuzuloto Instagram hesaplarında yayınlanacaktır.

6.      Ödül kazanan kişilerin, mutlaka iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde en geç 21.08.2021 tarihine kadar fuzulev ve Fuzuloto Instagram DM (Direct Mesaj) yoluyla iletilmelidir. Aksi takdirde hakkını kaybeder.

7.      Yarışmaya katılan katılımcılar, kendileri ile iletişim bilgileri kullanılarak iletişime geçilmesini peşinen kabul etmiş sayılır.

8.      İkramiye, kazanan kişinin belirttiği adresine 15.09.2021 tarihine kadar kargo ile gönderilecek olup iletişim bilgilerinin eksik ya da hatalı olmasından veya adreslerinde bulunamamalarından dolayı ikramiyelerini teslim alamaması halinde Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

9.      Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

10.  U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti., Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen yarışmaya katılamayacaklardır, katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.

11.  Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

12.  İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülük ve harcamalar talihliler tarafından ödenir.

13.  Başvuru sahipleri, yarışmaya katılmakla ve önceden belirlenmiş hediyelere hak kazanmakla, katılım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

14.  Başvuru sahipleri, kampanya boyunca her katılımları sırasında, kampanyanın güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle (https://www.fuzulev.com/guncel-kampanyalar ve https://www.fuzuloto.com/guncel-kampanyalar ) sayfasında yer alan katılım koşulları bölümünü düzenli olarak takip ediniz.

15.  Katılımlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

16.  Paylaşımlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.

17.  Paylaşımlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.

18.  Katılımcılar yarışmaya katılmakla Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar.

19.  Katılımcılar paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, verilerin işlenmesi ile başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yürürlükte olan ve/veya olacak tüm mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.

20.  Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, paylaşımı yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve kampanyayı düzenleyen ajansın ve kampanya sahibi firmanın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.

21.  Katılımcılar, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikri Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır.

22.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yarışmaya katılanlar Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin iş bu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Yarışma Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından yapılacaktır.

23.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.

24.  Yarışma neticesinde belirlenecek kazanan katılımcılar, isimlerinin İçim sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak olan içeriklerde açıklanmasını kabul etmiş olur.

25.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yarışma Katılım Koşulları’na uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

26.  Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. her türlü kayıtları esas alınacaktır.

27.  Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş. katılım koşullarında değişiklik yapma, yarışmayı sonlandırma ve durdurma hakkına sahiptir.